Εγκαταστάσεις
Τα μέλη της ομάδας έχουν επενδύσει στην κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων, όπου η διαλογή, προετοιμασία και αποθήκευση των προϊόντων που διαχειρίζεται η Ο.Π, γίνεται με απόλυτη ασφάλεια πληρώντας τους διεθνείς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων κατά τα πρότυπα ISO 22000:2005 (HACCP)
Η ενέργεια αυτή συνχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τιμές

15/02/2013
Αγγούρι Κνωσσού Α'πιστοπ.ΟΔ : 0,75
Αγγούρι Α' πιστοπ.ΟΔ : -
Τομάτα πιστοπ.ΟΔ: 0,70
Τομάτα Τσαμπί πιστοπ.ΟΔ: 1,00
Τομάτα Τσέρι πιστοπ. ΟΔ : -